วีซ่าแต่งงาน

วีซ่า/เวิคเพอร์มิต
บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
JT Legal Consult
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี
+66 2094 0889
+66 2094 0890
จ. - ศ.
เวลาทำการ 08:30 น. - 17.30 น.
Slider

วีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa)


ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนไทยและได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายของประเทศไทย สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้โดยถือวีซ่าแต่งงาน โดยการอยู่ในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติที่ได้จดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

 

ข้อดี ของการพำนักอยู่ในประเทศไทยโยวีซ่าแต่งงานคือ ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยโดยถือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ได้

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าแต่งงาน

 

  1. พาสปอร์ตตัวจริง

  2. ทะเบียนสมรส

  3. หนังสือรับรองโสด

  4. ทะเบียนบ้านสามี/ภรรยา คู่สมรสสัญชาติไทย

  5. บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสสัญชาติไทย

  6. รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม จำนวน 2 รูป

  7. เงินฝากในบัญชี 400,000 บาท

 

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า  ฟรี

สอบถามเพิ่มเติม