บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด


บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด ให้บริการด้านว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีแรงงาน  คดีปกครอง ที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาต่าง ๆ จดทะเบียนบริษัท ที่ปรึกษาการลงทุน วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน เครื่องหมายการค้า และใบอนุญาตต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ด้านการว่าความ และทีมทนายความที่มากด้วยความสามารถ ท่านจึงมั่นใจและไว้วางใจได้ว่า ทีมทนายความของเราพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านได้อย่างดีที่สุด

 

บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี โดยทีมทนายความผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคดีแต่ละประเภท พร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมาย วางแผนคดี และวางแนวทางคดีแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาด้านกฎหมาย กรุณาติดต่อบริษัทของเราเพื่อ รับคำปรึกษา ฟรี