จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
JT Legal Consult
JT Legal Consult
CALL US TODAY FOR A FREE CONSULTATION
+66 2094 0889
+66 2094 0890
MON - FRI
Opening hours 8:30am - 5:30pm
Slider
    • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ในประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทจำกัดถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษัทนั้นสามารถมีที่อยู่ มีสิทธิ หน้าที่ เข้าทำสัญญา และถือครองทรัพย์สินต่าง ๆในนามของตนเองได้

 

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น การดำเนินกิจการหรือการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจำกัดถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง

 

บริษัท เจ ที ลี เกิ้ล จำกัด สามารถช่วยท่านในการให้คำแนะนำ และดูแลในทุก ๆขั้นตอนของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจของท่านก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านบริษัทและการลงทุน จึงสามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทของท่านนั้น ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายทุกประการ

 

ปรึกษาข้อสงสัยกับทนายความด้านบริษัท ฟรี

สอบถามเพิ่มเติม