รายงานตัว 90 วัน

วีซ่า/เวิคเพอร์มิต
บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
JT Legal Consult
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี
+66 2094 0889
+66 2094 0890
จ. - ศ.
เวลาทำการ 08:30 น. - 17.30 น.
Slider

รายงานตัว 90 วัน


ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ เช่น วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าอุปการะบุตร ที่มีระยะเวลา 1 ปีและอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 90 วัน สิ่งที่ท่านจำต้องปฏิบัติ คือ การายงานตัว 90 วัน โดยท่านจะต้องนำพาสปอร์ตตัวจริงพร้อมกรอกแบบฟอร์มและไปรายงานตัว ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือในเขตอื่น ๆตามที่ท่านอาศัยอยู่ หากไม่ปฏิบัติติตามท่านจะต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท

 

การรายงานตัว 90 วันสามารถทำได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลานัดเป็นเวลา 7 วัน

สอบถามเพิ่มเติม